Lịch trình

Bạn sẽ bắt đầu với chương trình đào tạo ngôn ngữ Amesol (ATP) ngay từ khi ở Việt Nam và làm quen với những từ ngữ chuyên ngành qua các bài tập phụ trợ.

Tải xuống

Lịch trình

Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về tổng quát chương trình và giải thích mọi câu hỏi của bạn.

 
 
1
 
 

Định hướng tại nước của bạn

Chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn toàn bộ thông tin về chương trình, hợp đồng và khung thời gian.

Đọc tiếp

Làm quen

Chúng tôi rất vui được làm quen với bạn!

Đọc tiếp
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 

Tìm chủ sử dụng lao động

Chúng tôi kết nối bạn với chủ sử dụng lao động trong tương lai.

Đọc tiếp

Hồ sơ

Chúng tôi đảm bảo bạn có đầy đủ những giấy tờ cần thiết

Đọc tiếp
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 

Đào tạo ngôn ngữ

Chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc học tiếng Đức!

Đọc tiếp

Hành trình đến Đức

Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến bay và đón tiếp các bạn tại Đức.

Đọc tiếp
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 

Đến Đức

Chào mừng bạn đến nhà mới!

Đọc tiếp

Công nhận với tư cách là điều dưỡng viên tại Đức

Chúng tôi chuẩn bị cho bạn kỳ thi tốt nghiệp ở Đức

Đọc tiếp
 
 
8
 
 
 
 
9
 
 

Cộng đồng Amesol

Tầm nhìn của chúng tôi: Xây dựng đội ngũ quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau phát triển và hỗ trợ lẫn nhau

Đọc tiếp

Liên hệ

Chúng tôi rất mong được làm quen với bạn!
Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi!

Liên hệ